Marketing

 

Ve spolupráci s vydavatelstvím Corporate Publishing Vám zabezpečíme kompletní přípravu časopisu „na klíč“, tzn. že se klient v případě zájmu může účastnit pouze redakční rady.

Pochopitelně veškerá tvorba je dle požadavků klienta a v každé fázi klient připomínkuje a schvaluje jednotlivé kroky přípravy časopisu. Jednotlivé kroky při přípravě časopisu jsou:

 • Návrh makety časopisu, její úpravy dle vznesených požadavků a finálně její schválení redakční radou.
 • Redakční tvorba jednotlivých článků časopisu, schválení obsahu i stylu odpovědným pracovníkem klienta. Zde jsou využíváni interní i externí redaktoři Corporate Publishing, ale také redaktoři sesterského vydavatelství Mediaron, a proto jsou články psány vždy redaktorem zkušeným v dané oblasti.
 • Příprava layoutu jednotlivých stránek, schválení stylu.
 • Zlom jednotlivých stránek a finální schválení celého časopisu.
 • Při přípravě se předpokládá, že společné setkání redakční rady proběhne cca 3x. Všechny další kroky a celý postup výroby jsou komunikovány elektronickou formou. Všechny fáze výroby časopisu jsou kdykoli dostupné klientovi prostřednictvím ftp serveru (případně web stránek). Za stranu Corporate Publishing zaštiťuje přípravu a výrobu časopisu šéfredaktor, který je i jedinou komunikační osobou směrem ke klientovi.
 • Pro přípravu časopisu do tisku je potřeba cca 30 dnů, v případě prvního vydání doporučujeme 60 dnů z důvodu schvalování layoutu, který již v dalších vydáních bude beze změn. Tisk časopisu je pak do 7 dnů. Platební podmínky, splatnost 21 dnů od vydání časopisu.

Dále zajišťujeme:

 • Prodej inzerce v časopise (oslovovaní potenciální inzerenti jsou vždy konzultováni s klientem).
 • Povinnou registraci periodika a získání registračního čísla na Ministerstvu kultury ČR, možno i ISSN.
 • Možnost prohlížet časopis na internetových stránkách nebo jeho stažení v PDF.
 • Možnost účasti redaktora spolu s fotografem na firemních akcích klienta a o jejich průběhu lze připravit redakční i foto materiál (i pro další např. PR využití).
 • Distribuce časopisu podle požadavků klienta, využití služby Tisková zásilka České pošty, která umožňuje rozesílání časopisů za výhodných podmínek.
 • Další marketingové projekty od tvorby internetových portálů, spotřebitelských soutěží, věrnostních programů, klubových setkání až po výrobu a produkci korporátních video spotů. 

Reference

Reklamní agentura Global Vision a.s. - Google+  Reklamní agentura Global Vision a.s. - Facebook Reklamní agentura Global Visio a.s. - LinkedIn


Rychlý kontakt